ASOCIACION EUROPEA

UPI es miembro de UNION PETROLIERE EUROPEENNE INDEPENDANTE (UPEI), organización de ámbito europeo que agrupa a 19 asociaciones procedentes de 15 países europeos.

www.upei.org